img1.jpgimg2.jpgimg3.jpgimg4.jpgimg5.jpg

POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonujemy nastepujące typy Pomiarów Elektrycznych

  • Pomiar Rezystancji Izolacji
  • Pomiar Skuteczności Zerowania (ochronne)
  • Pomiar Rezystancji Uziemień Odgromowych
  • Pomiar Rezystancji Uziemień Ochronnych
  • Pomiar Ciągłości Przewodu Ochronnego
  • Pomiar Rezystancji Wyłączników Różnicowoprądowych RCD
  • Pomiary REFLEKTOMETREM jakości i trwałości przewodów i kabli
  • Pomiar Nateżenia Oświetlenia
  • Sprawdzanie zadziałania wyłączników Przeciwpożarowych
  • Pomiary Domów Jednorodzinnych i Firm do Odbiorów Energetycznych i Budowlanych tzw. Adaptacja obcych instalacji elektrycznych.

 

Wszystkie Pomiary są wykonywane miernikami wyskiej jakości firmy SONEL i z legalizacją ENERGOPOMIAR Gliwice.

 

Wykonujemy pomiary według zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczanym przez służby kontrolujace w krótkim czasie nie powodującym nałożenie kar finansowych tzw. upomnienie.